Lokala regler och KM Statuter

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)

 1. En boll som passerar vägen öster om hål 1 respektive väster om hål 9 eller som passerar järnvägen norr om hål 3 respektive söder om hål 7, och befinner sig i vila bortom vägen respektive järnvägen är out of bounds även om den ligger på annan del av banan

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Myrstackar
 5. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten
 6. Dräneringsrännor och andra ytor som är belagda med grovt grus på hela spelfältet.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Objekt identifierade med orange markering.
 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
 1. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med färgmarkering påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).

 

Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren, lyfta och dropp bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26.

Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Boll som oavsiktligt rubbas på green                   

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hens partner, hens motspelare eller någon av deras caddie eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

Godkända av styrelsen 2017.

Km Statuter

Allmänna bestämmelser för klubbmästerskap 

Allmänt

Tävlingen är öppen för handicapsatta medlemmar i Torshälla Golfklubb.

Dispens för icke handicapsatt medlem att deltaga kan ges av tävlingsledningen.

Vid överanmälan sker bortlottning genom handicap.

Spelform

Slagtävling utan handicap.

Anmälningsavgift: Ingen.

Priser

Vpr + replik delas ut i samband med tävlingen slut.

Repliken graveras : KM (klass) + årtal.

Antal startande.

Högsta antal startande bestämmes av tävlingsledningen. Normalt skall eftersträvas att alla intresserade ges möjlighet att delta.

Minsta antal startande för att tävlingen för en åldersklass skall gälla som klubbmästerskap är tre spelare.

Klassindelning

HERRAR 

* alla herrar tee 2 dag ett

* 36 hål under dag 1, Cut dag 2 där de 21 bästa spelar 18 hål från tee 1

DAMER

* alla damer tee 4 dag ett

* 18 hål dag ett 18 dag 2 från tee 3.

JUNIORER, flickor och pojkar.

* spelare som under året fyller högst 21 år

* 27 hål under en dag från tee 2 respektive tee 4

* caddie inte tillåten

 

HERRAR H 30

* spelare som under året fyller minst 30 men högst 39 år

* 36 hål under en dag från tee 2

Herrar H40

* spelare som under året fyller minst 40 men högst 49 år

* 36 hål under en dag från tee 2

Herrar H50

* spelare som under året fyller minst 50 men högst 59 år

* 36 hål under en dag från tee 2

Herrar H60

* spelare som under året fyller minst 60 men högst 69 år

* 27 hål under en dag från tee 2

 Herrar H70

* spelare som under året fyller minst 70 år men högst 79 år

* 18 hål under en dag från tee 4

Herrar H80


* spelare som under året fyller minst 80 år

* 18 hål under en dag från tee 4

Damer D40

* spelare som under året fyller minst 40 men högst 49 år

* 18  hål under en dag från tee 4

Damer D50

* spelare som under året fyller minst 50 men högst 59 år

* 18 hål under en dag från tee 4

Damer D60

* spelare som under året fyller minst 60 år

* 18 hål under en dag från tee 4

(Godkänd av styrelsen vid sammanträde 2016-03-07)