Tävling

Vill du ha kontakt med tävlingsledningen under tävling: 072-1657235

Anmälan sker via GIT, terminal eller reception/shop. Start- och resultatlistor hittar du även på golf.se.

Finns begreppet tävlingshandicap kvar?

Nej.

En tävlingsledning kan dock i sina tävlingsvillkor bestämma att en spelare måste ha ett minimi antal ronder i sin scoredokumentation för att få delta.