Medlemsformer & Avgifter 2021

2021 års Spelrättsavgifter i de olika kategorierna.

I avgifterna infår alla avgifter som:

- Medlemsavgiften

- Spelavgiften

- Städavgiften på 300 kr

- Avgiften till förbundet

 https://www.torshallagk.se/se/klubben/medlemsformer

Kommentarer

Fler artiklar