Världensbarn

Kort om Världens Barn

  • Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete

med 14 civilsamhällesorganisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Kampanjen pågår hela året med kulmen i september/oktober. 2023 års deltagande organisationer är: ACT Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, WaterAid, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Röda Korset, WaterAid, och We Effect.

 

Utgångspunkten för Världens Barn

  • För alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Rättigheter som i spåren av konflikter, pandemi och klimatförändringar inte upprätthålls. I många fall leder det till att barn inte får tillgång till skolgång, att det råder brist på rent vatten och sjukvård eller att familjer tvingas på flykt. Just därför är de insatser som Världens Barn bidrar till viktigare än någonsin.

 

Gåvor till Världens Barn går till långsiktigt arbete för barns rättigheter. Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett fyrtiotal projekt i lika många länder inom Världens Barn. Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter. För att läsa mer om några utvalda projekt besök https://start.varldensbarn.se/projekt/

 

Stöd till Ukraina och barn på flykt

  • Barn på flykt

Med stöd från Världens Barn pågår just nu akuta insatser för barn i Ukraina, men även ett flertal projekt för barn som befinner sig på flykt från andra pågående konflikter, fattigdom eller klimatförändringar. Det handlar om både akuta och långsiktiga insatser, som utbildning och psykosocialt stöd för barn och unga på flykt i länder som Jemen, Libanon och Myanmar.

Världens Barn bidrar också till en rad andra viktiga områden som skolgång, tillgång till rent vatten och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa. Insatser som ger barn och unga möjligheter till en bättre framtid och förebygger att barn tvingas på flykt.

 

Torshälla Gk ingick detta sammarbete med Världens Barn 2023,
där vi har ett antal tävlingar då vi skänker 10:- per spelare vidare.

Men ni som vill skänka mer kan klicka på:

SKÄNKA PENGAR