Styrelse

Torshälla GK är en ideell idrottsförening. Vår klubb leds av vår styrelse som utses av våra medlemmar. Valet sker vid vårmötet, i mars. Styrelsen tillträder vid mötet och avslutar sitt arbetsår vid nästa års vårmöte. Styrelsen sammanträder 10 ggr per år enligt en fastställd mötesordning. Är det något ärende som känns angeläget så tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen eller lämna in en skrivelse så tas det upp på nästa styrelsemöte.

Ordförande
Ove Randberg 
070-556 07 12

1: Familj? Gift med Annika, två barn och fyra barnbarn
2: Invald i styrelsen sedan 2010? Ordförande sedan 2010
3: Började spela golf? 1991
4: Hcp alltför högt
5: Favorithål på Torshälla GK? Vackrast 14, svårast 16
6: Favoritbana i Sverige (exkluderat Torshälla)? Katrineholm, Mölle
7: Fritidsintresse förutom golf? Familjen, samhällsfrågor, politik och lite fotografering

Kassör
Lennart Östlund
070-5920055

1: Familj? Ja
2: Invald i styrelsen sedan år? 2015
3: Började spela golf? 1989
4: Hcp? 15
5: Favorithål på Torshälla GK? Hål 14
6: Favoritbana i Sverige (exkluderat Torshälla)? Ingen speciell, bara kul att spela andra banor.
7: Fritidsintresse förutom golf? Allmänt sportintresserad, bandy (is) och snickra/bygga.

Robert Gustafsson

Banan
Robert Gustafsson

1: Familj? Ja
2: Invald i styrelsen? 2018
3: började spela golf? 1993
4: Hcp? 3,0
5:Favorithål på Torshälla? Hål 14
6:Favoritbana Sverige? Torekov GK
7: Fritidsintressen utanför golfen? Musik, gym och bilar

 

Paloma Andia

Ledamot


1: Familj? En son som spelar golf (hcp 4,6)
2: Invald i styrelsen sedan år? 2017
3: Började spela golf? 2006
4: Hcp? 15,3
5: Favorithål på Torshälla GK? Hål 13
6: Favoritbana i Sverige (exkluderat Torshälla)? Araslöv, där gjorde jag min första hio på hål 17.
7: Fritidsintresse förutom golf? Tennis, skidor och oljemålning

Hillevi Carnesten

Sekreterare

Text kommer.

Jenny Appel

Ledamot

Text kommer

Marie Augutsson

Ledamot/sportansvarig

Peter Björkman

Ledamot/ junior