Corona

Torshälla Golfklubb följer Folkhälsomyndigheternas råd, andra myndigheters föreskrifter och RF;s och Svenska Golfförbundets rekommendationer i syfte att bedriva en så säker verksamhet som möjligt.

Den enskilde golfspelaren har dock alltid ett eget ansvar att motverka smittspridning och undvika risker för egen del.

 Allmänna råd

 • Stanna hemma när du är sjuk, även vid milda symptom.

 • Håll avstånd (2 m) till de personer du inte delar hushåll med. Gäller utomhus och inomhus.

 • Var uppmärksam på symtom på Covid-19, lämna anläggningen omgående om du mår dåligt.

 • Tvätta händerna ofta.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Respektera uppsatta anslag om maxgräns för antal personer i lokalerna.

Riktlinjer vid golfspel

 • Undvik att samlas i grupper på övningsfält eller vid tee.

 • Boka gärna tid och checka in via app t ex Min Golf Bokning eller ring 016358722 ankn 1.

 • Betala gärna greenfee via Min Golf eller swisha 123 0184143.

 • Använd gärna digitala scorekort via On tag alternativt printa ut i terminalen i foajén.

 • Låt flaggstången sitta kvar i hål.

 • Plocka upp din egen boll ur hål, gärna med handsken på.

 • Dela utrustning, (exempelvis scorekort, banguider, klubbor, avståndsmätare eller golfbil) endast med personer i din "bubbla".

 • Krattor återfinns i bunkrar, använd om du vill eller återställ bunkern så gott det går med klubban/foten.

I nedanstående länkar finner du aktuell information. Den första är förbundets rekommendationer som uppdateras veckovis varje måndag. På sidan tre finns definitionen av en golftävling. Denna definition är heltäckande. 

Är syftet med spelet något annat än att rangordna spelarna efter resultat är det fråga om sällskapsspel. Ett annat sätt att uttycka det är att det faktiska syftet och utövandet styr om spelet ska klassas som sällskapsspel eller tävlingsspel, inte vad man döper det till.

 Mer om tävlingar finns på sidan tre i den första länken härunder.

 

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

https://golf.se/globalassets/regler-och-handicap/vagledning-gallande-regler-for-golfspel-med-anledning-av-corona.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-for-verksamheter/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/