Allmänna bestämmelser på Torshälla GK

Alarm

Byggnaderna och klubbhusområdet är larmade vissa tider. Medlem som under larmad tid förorsakar utryckning av bevakningspersonal får svara för utryckningskostnaderna.

Anslagstavlorna vid receptionen

Dessa är till för meddelanden från klubbens styrelse och kommittéer.

Bankontroll

Det åligger varje medlem att kontrollera behörighet och rätt till spel på banan. Klubben har dessutom utsedda bankontrollanter. De har till uppgift att kontrollera behörighet, rätt till spel på banan och att regler för spel, vett och etikett följs. Kontrollanternas anvisningar skall följas!

Diciplinärenden

Klubbens, Golfförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar gäller.

Drivingrange

Utslag får endast ske från mattor på sidan närmast klubbhuset. Vill Du slå från gräs får detta göras från motsatta sidan av drivingrangen.

E-postadresser

Vi ser gärna att du förutom adresser även lägger in din e-postadress i golf.se/mingolf

Företrädesrätt

Företrädesrätt på banan Vid hög belastning har 3- och 4-bollar före-träde före varje annan kombination. Medlemmar uppmanas att ej gå ut i 2-bollar vid hög belastning.
En ensam spelare har ingen företrädesrätt på banan utan måste lämna plats för varje annat parti.

Försäkring

Klubben har inte medlemmarnas personliga tillhörigheter i klubbhus, omklädningsrum eller vagnsbod försäkrade. Svenska Golfförbundet har tecknat kollektiv olycksfalls- och ansvarsförsäkring för alla medlemmar i svenska golfklubbar som är anslutna till SGF. Försäkringarna gäller vid spel på nordiska golfbanor. Om något inträffar, vänd Dig till receptionen för vidare upplysningar.

Hundar

Hund får medfölja på banan om den är kopplad. Hundförbud råder dock i klubbhus, kansli, shop och reception av allergiskäl.

Klädsel

På vår klubb månar vi om vårdad klädsel.
Vi ansluter oss till Södermanlands Golfförbunds rekommendation som säger:

Undvik korta byxor/shorts (typ idrottsbyxor), säckiga overallbyxor (sk. mysbyxor), trasiga jeans m.m och extrema varianter av linnen.

Kvarglömda effekter

Upphittade och kvarglömda effekter kan lämnas in i receptionen eller shopen. Kontakta därför receptionen eller shopen om Du förlorat eller glömt något.

Lokala regler

Lokala regler finns uppsatta i Foajén och infopelaren på väg till tee 1.

Max handicap i boll

Sammanlagd handicap per boll är maximerat till 120

Medlemsregistret

För såväl den enskilde som för klubbens administration är det viktigt att medlemsregistret alltid är helt aktuellt. Anmäl därför omgående, ändrad adress i ”GIT- Min golf” och under fliken ”Mina uppgifter”, eller till kansliet för ändring av adress, telefon etc.

Nybörjargolf

Banans första nio hål kan på måndagar kl. 18.00 - 19.00 vara reserverade för medlemmar med 54 hcp och för de som är under utbildning.

Parkering

Parkering får bara ske på parkeringsplatserna.

Prisutdelningar

Av artighetsskäl mot sponsorer och tävlings-ledning skall pristagare komma till prisutdelningarna. De som inte är närvarande vid prisutdelningen, eller representeras genom ombud, får inte något pris såvida sponsorer inte har andra synpunkter.

Rökförbud

Rökning är inte tillåten i och direkt anslutning till klubbhus och restaurang.

Spel på banan

För spel på banan krävs minst klubbhandicap, samt att stadgeenliga avgifter eller greenfee erlagts.

Start från 10:e tee

Starta golfrond från 10:e tee får ske om 9:e hålet är tomt eller om pågående parti signalerat att avbryta efter 9 hål. Samma förfarande på hål 1 när vi har start på 10:an jämn vecka, inget spel på hål 18 eller att de signalerar att de inte ska forsätta så får spel ske på 1:an har dock inte företräde på 10:an om man vill forsätta.

Startförbud

Startförbud gäller i regel från 30 minuter före till 30 minuter efter en tävling. Startförbudstiderna anslås kontinuerligt på den digitala skärmen och vid första respektive 10:e tee.

Spikskoförbud (stålspik)

- Reception - Shop - Kansli - Restaurang