Handlingar till höstmötet 21 november

Nu finns handlingar till höstmötet 2019 att läsa under endast medlemmar - handlingar.
Inloggning med ditt golf-id på: http://www.torshallagk.se/se/medlem/inloggning

Varmt välkommen!

Kommentarer