Greenkeepern uppdaterar oss om vad som händer på banan

14 september

Banan är i fint skick och det känns som hösten har anlänt, temperaturen glider ner mot 10 grader under nattetid, även om vi de senaste veckorna har vi haft en kraftig tillväxt på ruff och fairway kommer de nedåtgående temperaturerna göra att tillväxten dämpas.

Nu börjar gräset börjar förbereda sig för vinter genom att lagra kolhyderater i rötterna istället för att växa och på så sätt skapa ett förråd att leva på, dels under den tid plantan ligger i dvala men också inför våruppstarten. Nu önskar vi uppehållsväder med soliga dagar och kyliga nätter för att invintra gräset på bästa sätt.

Vi på banan försöker följa med i gräsets rytm gällande gödselstrategi, bevattning, luftning och klippfrekvens för att optimera invintringen och hålla sjukdomar borta.

Notera att banan ALLTID är stängd vid frost, annars kan det bli skador som tar väldigt lång tid att reparera.

Mvh Anders

31 juli

Äntligen kom det regn, 30 mm är förstås mycket bra men önskan är att det kommer lika mycket till om några dagar.

Sveriges alla lantbrukare vill nog ha mycket mer. Många har nog redan läst i medlemsbrevet att vi har lovat bort våra tjockruffar till djurfoder, jag tycker att det är en självklarhet att ställa upp med det man kan efter den här rekordtorra sommaren. Att ta ner och forsla bort gräset ligger med i planeringen, det gör vi för att tunna ut ruffen och lättare hitta bollen. Nu kommer det att ske något tidigare än beräknat.

 

Greenerna rullar jämnt men något långsammare än tidigare i somras, det beror dels på regnet men även att vi fick två olika sjukdomsangrepp för drygt en vecka sedan. Bästa sättet att stärka gräset mot denna typ sjukdomar är att lägga på en kraftig dos av kväve och höja klipphöjden, vi provade först med en hög kvävedos utan att röra klipphöjden och det gav ett positivt resultat. Tillväxten på gräset ökar dock markant under ca en vecka och därav sämre bollrull.

 

Vi har börjat att lufta greenerna och när alla greener är klara kommer vi även att lägga en lättare sanddress.

 

Mvh Anders

 

 

 

 

 

Nedslagsmärken

Här är en video som visar hur ett nedslagsmärke lagas på rätt sätt.