Greenkeepern uppdaterar oss om vad som händer på banan

31 mars 2021

Vädret har var hyggligt under någon vecka och vi har jobbat på för att starta upp banan.
Vi har klippt, vertikalskurit, dressat och gödslat greenerna.
Igår klippte vi fairways och foregreen och idag borstar och klipper vi tee.
Vi håller också på med att fylla på ny bunkersand i alla fairwaybunkrar, det är samma ljusa sand som vi har i greenbunkrarna fast med ett annat recept som gör att sanden blir fastare än greensanden.
Om alla omständigheter stämt så har vi haft sikte på att öppna till påsk men tyvärr så verkar inte vädret vara på vår sida, de kalla nätter som förutspås gör att den lilla tillväxt som finns stannar upp och slitage på spelytorna kommer vara faktum.
Vi kommer att öppna så snart förutsättningarna gör det möjligt.
Mvh Anders
 

25 juni 2019

Det är många år sedan jag upplevde trögare läkning av de skador vi fick av vintern och när jag lyssnar runt bland kollegor så är vi inte ensamma om samma problem. Min tidigare prognos var alltför optimistisk i alla fall för greenerna på 10-18, 1-9 har kommit tillbaka betydligt bättre. Vi kämpar på och jag kan lova att vi i banpersonalen inte vill något hellre än att greenerna ska bli i utmärkt skick.

Något som är betydligt roligare är att övriga ytor håller bra kvalité, jag tycker vi har kommit ikapp med grundjobben och kan börja slipa på finliret.
Mvh Anders

21 maj 2019

Efter lite regn och varma nätter så verkar naturen explodera i tillväxt, det tar vi tacksamt emot efter några veckor av torka och kyla.

Greenerna lider av vinterskador som med största sannolikhet uppkom efter den varma perioden vi hade i februari, när vi fick bort snö och is så såg allt jättebra ut men kort därefter så skiftade temperaturen från + 10 till – 10 över en natt. Greenprofilen var vid det tillfället vattenmättad då tjälen endast släppt några centimeter och då frös troligen tillväxtpunkten sönder.

Green 15 har legat under en plastduk hela vintern för att hålla den torr och isfri, vi testade en green och resultatet blev mycket bra. Nästa vinter blir det fler under plast.

Nu gör vi vad vi kan för att få greenerna i bra skick igen, vi gödslar, luftar, vertikalskär, dressar och lägger ut nytt frö. Tyvärr gör många av dessa åtgärder att spelkvalitèn försämras men vi försöker att medla mellan skötsel och spel. Det tar tid att återställa vinterskador och jag bedömer att det kommer ta 3-4 veckor innan vi har bra greener igen.

Vi har under våren gjort en hel del arbeten på banan, alla bunkerkanter är skurna och alla greenbunkrar har fått ny sand, vi har återställt de bunkerkanter på sista 9 som hade en hylla. Vi har även byggt om greenbunkrar på hål 7 och 9.

På 2:an har vi lagt en ny trumma tvärs över fairway eftersom den gamla hade rostat sönder och fairway drabbades av sättningar och slukhål.

Mvh Anders

Oktober 2018

Vi är nu inne i en period när tillväxten på gräset avtar, precis som sommaren så har hösten varit något annorlunda i just det avseendet. Normalt sett så brukar tillväxten avta successivt men i år gick det från full tillväxt till i stort sett ingen.

Nu finns det tid över till andra jobb och vi har gjort färdigt arbetet vid 16:e green och kommer nu att börja forma om bunkerslänterna på 10-18.

Jag har fått frågor om vad det är vi sprutar på tee och approacher och svaret är järnsulfat. Det hjälper till att få en bättre fotosyntes och stärker gräsets cellväggar, dessutom är det surt vilket skadesvampar inte tycker om. Vi kommer så fort det är lämpligt väder även att spruta alla fairways så hela banan får en vacker mörkgrön färg inför vintern.

Den 8:e och 9:e oktober har vi banan stängd för hålpipning. Denna skötselåtgärd har flera olika positiva effekter:

  • Vi får ner syre i marken vilket är mycket viktigt för planthälsan
  • Vi får en bättre nedbrytning av thatch (filt)
  • Om önskvärt (beroende på hålstorlek) kan man byta ut material i greenen
  • Vattentransporten i green blir bättre
  • Torrare yta och mindre risk för skadesvamp
  • Vi får även nyttan av en kraftig sanddress som skyddar gräset

Första frosten har kommit och jag vill påminna om att banan är stängd tills ansvarig på plats anser att det är spelbart.

Mvh Anders

14 september 2018

Banan är i fint skick och det känns som hösten har anlänt, temperaturen glider ner mot 10 grader under nattetid, även om vi de senaste veckorna har vi haft en kraftig tillväxt på ruff och fairway kommer de nedåtgående temperaturerna göra att tillväxten dämpas.

Nu börjar gräset börjar förbereda sig för vinter genom att lagra kolhyderater i rötterna istället för att växa och på så sätt skapa ett förråd att leva på, dels under den tid plantan ligger i dvala men också inför våruppstarten. Nu önskar vi uppehållsväder med soliga dagar och kyliga nätter för att invintra gräset på bästa sätt.

Vi på banan försöker följa med i gräsets rytm gällande gödselstrategi, bevattning, luftning och klippfrekvens för att optimera invintringen och hålla sjukdomar borta.

Notera att banan ALLTID är stängd vid frost, annars kan det bli skador som tar väldigt lång tid att reparera.

Mvh Anders

31 juli 2018

Äntligen kom det regn, 30 mm är förstås mycket bra men önskan är att det kommer lika mycket till om några dagar.

Sveriges alla lantbrukare vill nog ha mycket mer. Många har nog redan läst i medlemsbrevet att vi har lovat bort våra tjockruffar till djurfoder, jag tycker att det är en självklarhet att ställa upp med det man kan efter den här rekordtorra sommaren. Att ta ner och forsla bort gräset ligger med i planeringen, det gör vi för att tunna ut ruffen och lättare hitta bollen. Nu kommer det att ske något tidigare än beräknat.

Greenerna rullar jämnt men något långsammare än tidigare i somras, det beror dels på regnet men även att vi fick två olika sjukdomsangrepp för drygt en vecka sedan. Bästa sättet att stärka gräset mot denna typ sjukdomar är att lägga på en kraftig dos av kväve och höja klipphöjden, vi provade först med en hög kvävedos utan att röra klipphöjden och det gav ett positivt resultat. Tillväxten på gräset ökar dock markant under ca en vecka och därav sämre bollrull.

Vi har börjat att lufta greenerna och när alla greener är klara kommer vi även att lägga en lättare sanddress.

Mvh Anders

 

Nedslagsmärken

Här är en video som visar hur ett nedslagsmärke lagas på rätt sätt.