Greenkeepern uppdaterar oss om vad som händer på banan

Banstatus oktober

Vi är nu inne i en period när tillväxten på gräset avtar, precis som sommaren så har hösten varit något annorlunda i just det avseendet. Normalt sett så brukar tillväxten avta successivt men i år gick det från full tillväxt till i stort sett ingen.

Nu finns det tid över till andra jobb och vi har gjort färdigt arbetet vid 16:e green och kommer nu att börja forma om bunkerslänterna på 10-18.

Jag har fått frågor om vad det är vi sprutar på tee och approacher och svaret är järnsulfat. Det hjälper till att få en bättre fotosyntes och stärker gräsets cellväggar, dessutom är det surt vilket skadesvampar inte tycker om. Vi kommer så fort det är lämpligt väder även att spruta alla fairways så hela banan får en vacker mörkgrön färg inför vintern.

Den 8:e och 9:e oktober har vi banan stängd för hålpipning. Denna skötselåtgärd har flera olika positiva effekter:

  • Vi får ner syre i marken vilket är mycket viktigt för planthälsan
  • Vi får en bättre nedbrytning av thatch (filt)
  • Om önskvärt (beroende på hålstorlek) kan man byta ut material i greenen
  • Vattentransporten i green blir bättre
  • Torrare yta och mindre risk för skadesvamp
  • Vi får även nyttan av en kraftig sanddress som skyddar gräset

Första frosten har kommit och jag vill påminna om att banan är stängd tills ansvarig på plats anser att det är spelbart.

Mvh Anders

14 september

Banan är i fint skick och det känns som hösten har anlänt, temperaturen glider ner mot 10 grader under nattetid, även om vi de senaste veckorna har vi haft en kraftig tillväxt på ruff och fairway kommer de nedåtgående temperaturerna göra att tillväxten dämpas.

Nu börjar gräset börjar förbereda sig för vinter genom att lagra kolhyderater i rötterna istället för att växa och på så sätt skapa ett förråd att leva på, dels under den tid plantan ligger i dvala men också inför våruppstarten. Nu önskar vi uppehållsväder med soliga dagar och kyliga nätter för att invintra gräset på bästa sätt.

Vi på banan försöker följa med i gräsets rytm gällande gödselstrategi, bevattning, luftning och klippfrekvens för att optimera invintringen och hålla sjukdomar borta.

Notera att banan ALLTID är stängd vid frost, annars kan det bli skador som tar väldigt lång tid att reparera.

Mvh Anders

31 juli

Äntligen kom det regn, 30 mm är förstås mycket bra men önskan är att det kommer lika mycket till om några dagar.

Sveriges alla lantbrukare vill nog ha mycket mer. Många har nog redan läst i medlemsbrevet att vi har lovat bort våra tjockruffar till djurfoder, jag tycker att det är en självklarhet att ställa upp med det man kan efter den här rekordtorra sommaren. Att ta ner och forsla bort gräset ligger med i planeringen, det gör vi för att tunna ut ruffen och lättare hitta bollen. Nu kommer det att ske något tidigare än beräknat.

 

Greenerna rullar jämnt men något långsammare än tidigare i somras, det beror dels på regnet men även att vi fick två olika sjukdomsangrepp för drygt en vecka sedan. Bästa sättet att stärka gräset mot denna typ sjukdomar är att lägga på en kraftig dos av kväve och höja klipphöjden, vi provade först med en hög kvävedos utan att röra klipphöjden och det gav ett positivt resultat. Tillväxten på gräset ökar dock markant under ca en vecka och därav sämre bollrull.

 

Vi har börjat att lufta greenerna och när alla greener är klara kommer vi även att lägga en lättare sanddress.

 

Mvh Anders

 

 

 

 

 

Nedslagsmärken

Här är en video som visar hur ett nedslagsmärke lagas på rätt sätt.