Banan

Torshälla GK:s 18 hålsbana består av nio hål (hål 10-18) som öppnades 1961 och nio hål (hål 1-9) som invigdes 1993. Den består av tre olika naturtyper, ängs- park- och skogskaraktär.

De första nio hålen är byggda på typisk åkermark där vinden ofta bestämmer svårigheterna. Landningsområdena är generösa för medelgolfaren och greenerna kännetecknas av relativt svaga lutningar vilket kan lura spelaren att tro att det är enkelt att putta. De svagt ondulerade greenerna kan dock lura även den bästa golfaren.

Andra nio övergår sedan i park-karaktär med hålen 10-12 innan det växlar över till skogshål med hålen 13-16. Hål där precision framför längd blir avgörande. Slutligen utmynnar banan i hål 17-18 som återigen är av parkkaraktär där björkar och bunkrar är de största hindren. Ett gemensamt karaktärsdrag för hela banan är Källstabäcken som rinner rakt igenom golfbanan, binder samman första nio hålen med de sista nio hålen och som spelmässigt påverkar sju av banans hål. En bäck som både spelmässigt och utseendemässigt lyfter hålen och sätter sin speciella touch på hela anläggningen.

Totalt sett är banan en medellång bana från tee4 och tee2 och en lång bana från tee3 och tee1 och som kan erbjuda utmaningar för de allra flesta golfspelare utan att för delen vara svårspelad eller extremt tidskrävande. Vi har också en kortare utslagsplats sedan 2014, tee5 som passar nya golfare men även de som inte slår långt.