Order of Merit 2017

Totala resultatet av Order of Merit visas även på "Min Golf"
Logga in på min golf. Välj Mina sidor, Välj Mina tävlingar, Välj flaggsymbolen för önskad tävling.

1. Välj "Order of Merit" till höger om fliken "Resultatlista".
När den öppnats finns 2 fönster överst t.v.
2. Välj Veteraner 2017, så visas det aktuella totala resultatet. (2)
3. Öppna Order of merit fönstret t.h. och välj rondresultat, så visas poängen för varje omgång. (3)
Se bild nedan. (Oom i GIT)