Information medlem

Information om medlemsskap 2018

Våra medlemskapsformer

  • Premiummedlem - rätt till spel utan begränsning alla dagar alla tider samt förmånliga erbjudanden på range, lektioner och greenfeebiljetter.
  • Guldmedlem - rätt till spel utan begränsningar, alla dagar, alla tider.
  • Flexipunktmedlemsskap - golf på dina villkor
  • Passiv medlem - medlem i klubben men ingen rätt till spel.

För att läsa mer om våra medlemsavgifter och medlemskapsformer under 2018 - klicka här.

Medlemslån

Som medlem i Torshälla GK erlägger man frivilligt ett medlemslån på 3 000 kr. Medlemslån återfås 12 månader efter att utträde begärts. Genom att erlägga lånet får man man en lägre årsavgift. För spelrätten "Full spelrätt" är lånet frivilligt.

Hyra skåp

Vi erbjuder möjlighet att hyra skåp i vår vagnbod. Enkelskåp kostar 220 kr säsong och dubbelskåp 350 kr. Periodvis råder kö till skåp, i så fall placerar vi dig i kö och normalt erhåller man ett erbjudande inom ett år. Deposition för nyckel 100 kr som återfås då nyckeln återlämnas.

Hyra Golfbil

Att hyra en golfbil kostar 200 kr med läkarintyg och medlem. 350 kr utan läkarintyg och icke medlem.
Vi erbjuder även en årshyra för 2 000/år där bokning per tillfälle sker i shop precis som vid vanlig hyra.

Rabatt i shop

Som medlem i Torshälla GK har du alltid 10% rabatt på köp över 500:- i vår shop. Gäller på ordinarie priser, ej REA.

Dela upp betalningen med Autogiro

Vill du dela upp betalningen på en längre tid? Du har möjlighet att dela din betalning på upp till 12 månader. Kontakta oss och vårt kansli om du vill ha en blankett eller ladda ner den här och ta med den till klubben eller skanna in och maila den till kansli@torshallagk.com.

Avsluta medlemskap

Om du vill avsluta medlemskap och har lämnat ett lån till klubben måste vi ha en skriftlig uppsägning. Blanketten för uppsägning kan du ladda hem här. Fyll i den och skicka till klubben. Lånet återbetalas tolv månader efter begärt utträde till det konto som anges på blanketten.

75+ med stort medlemslån (8 000 - 9 500kr)

Personer som fyller 75 år och har stort medlemslån i klubben kan använda sig av medlemslånet för att betala sin avgift. Medlemmen betalar full rådande avgift minus 1600 kr respektive 1900 kr mellan 75 och 79 år. Sedan gäller rådande avgifter för 80+ medlemskap. Vi poängterar att detta är ett erbjudande och helt frivilligt. Vill du ta del av erbjudandet så ber vi dig kontakta vårt kansli.

Möjlighet att frivilligt skriva ner sitt lån till 3 000 kr.

Alla som frivilligt vill skriva ner sitt lån från 9 500 kr till 3 000 kr erbjuds som kompensation 10 greenfeecheckar, som inte är tidsbundna, att använda för vänner och bekanta (värde c:a 3-4 000 kr). Dessutom får den som skriver ner sitt lån bibehålla den nu lägre årsavgiften. (F n 200 kr/år). Du som kan tänka dig att gå med på detta ber vi ta kontakt med klubben för mer information.

Personuppgiftslagen - Viktig information till nya medlemmar (PUL - Personuppgiftslagen)
Torshälla GK använder sig av Internet som hjälpmedel och anslagstavla. Start- och resultatlistor publiceras därför öppet på Internet. Medlem i klubben godkänner att hans/hennes namn och klubbtillhörighet publiceras på Internet i start- resp. resultatlistor genom klubben eller av dennes utsedda försorg. Medlem som inte vill få sina personuppgifter publicerade på Internet ska meddela detta skriftligen till klubben.